Privacybeleid

Bij Angebox vinden wij het belangrijk dat u op de hoogte bent van de privacywet en dat u als klant op de hoogte bent van wat er gebeurd met u gegevens en natuurlijk met hoe angebox omgaat met haar klanten gegevens.
 

De privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 28-06-2019.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Angebox verwerkt van iedereen die contact heeft gehad met Angebox , zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen.

 

 

 

De verantwoordelijke van u gegevens.

Angebox neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de verwerking van de gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

 

Wat zijn persoongegevens?

 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Hierbij moet je denken aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres of u klantnummer op angebox.nl zijn persoonsgegevens. En ook andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je angebox.nl bestelgeschiedenis of surfgedrag. Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft of heeft gehad met Angebox.nl, zoals klanten en zakelijke klanten. We krijgen de gegevens alleen rechtstreeks van u, wanneer u onze website bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer je contact zoekt met onze klantenservice. In sommige gevallen ontvangen we jouw gegevens van anderen. Wanneer iemand een cadeau direct naar jou verstuurt, krijgen we jouw naam- en adresgegevens. Ook kunnen wij gegevens krijgen van andere partijen, maar alleen wanneer jij die partijen toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken.

 

Welke gegevens hebben wij van u ?

  • Op het moment dat u een bestelling plaatst , iets retour verstuurd of bij ons ter reperatie verstuurd ontvangen wij de volgende gegevens : U voor en achternaam , e-mailadres , bezorgadres (sen) , betaalgegevens en u telefoonnummer (s).
  • Wanneer u een account bij ons aanmaakt verzamelen wij de volgende gegevens , u voor en achternaam , bezorg adres , telefoonnummer en email. In je account bewaren we ook je bestelgeschiedenis inclusief gekozen afleveropties, de digitale artikelen en abonnementen die je hebt afgesloten.
  • Wanneer u contact opneemt met de klanten service van angebox.nl verzamelen wij u klant nummer , u voor en achternaam en u adres gegeven ter verificatie , maar kunnen wij dit ook vragen indien nodig is om u verder te kunnen helpen met u vraag of probleem.

Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren. Daarom bewaren wij de gegevens in jouw account zolang je actief klant bij ons bent. Als je 7 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij al jouw gegevens. Daarnaast kun je op ieder moment een verzoek doen om jouw gegevens te laten verwijderen in je account door contact op te nemen met onze klantenservice.

 

Wat doet Angebox.nl met de gegevens van haar klanten?

Dat zal ik u uitleggen , Angebox vindt de privacy en de veiligheid van haar klanten heel belangrijk , u gegevens worden daarom ook beschermd door een SSL - certificaat en alle andere wettelijke beveiliging's toepassingen die volgens de wet verplicht zijn. Wij kunnen u beloven dat u nooit bang hoeft te zijn dat u gegevens worden gegeven aan derde , tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Wel willen wij er u op wijzen dat om beveiligingsincidenten en fraude te voorkomen en tegen te gaan wij u persoonsgegevens (waaronder IP-adressen en zoek, surf- en koopgedrag) kunnen  gebruiken om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken. Want op fraude of beveiligingsincidenten zit natuurlijk niemand op te wachten.

 

Worden mijn gegevens ook gegeven aan de overheid ?

 

Soms moeten bedrijven persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Maar ook toezichthouders kunnen toegang tot persoonsgegevens vragen in het kader van een onderzoek. Wij van angebox kunnen u altijd beloven dat u gegevens alleen vrij worden gegeven wanneer wij een wettelijke bevel ontvangen en wij dit nooit zomaar geven.

 

Welke rechten kan ik uitoefen op betrekking tot mijn persoonsgegevens?

U als klant heeft natuurlijk rechten op betrekking van u persoonlijke gegevens wij zetten ze voor u hieronder op een rijtje zodat u duidelijk weet waar u als klant recht op heeft.

  • Recht op informatie. Je hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. Daarom hebben wij in dit privacybeleid uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.
  • Recht op inzage. Je hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. u kunt dat aanvragen door contact op te nemen met de klantenservice via angebox.shop@gmail.com wij proberen u binnen 30 dagen te voorzien van de informatie.
  • Recht op correctie. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kunnen klanten zelf ook 24/7 doen door op de account pagina van angebox eenvoudig de gegevens aan te passen.
  • Recht om bezwaar te maken. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing. Zo kun je ons vragen om jouw gegevens niet langer te gebruiken voor gepersonaliseerde aanbevelingen op de website. Daarnaast geldt dit recht ook voor andere gegevens die we van je gebruiken op basis van ons gerechtvaardigd belang. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat we de gegevens over je surf- en zoekgedrag vergeten en blijven vergeten.Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.
  • Recht op beperking. Je hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen via de klantenservice.
  • Recht om vergeten te worden of een verzoek om account te verwijderen. Je hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Wij bieden jou de mogelijkheid om een verzoek in te dienen door contact op te nemen met de klantenservice.
  • Recht om een klacht in te dienen. Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Daarvoor vragen wij u contact op te nemen met onze klanten service zodat wij u klacht verder kunnen behandelen.

 

Heeft u nog vragen of onduidelijkheden ?
 

Wij snappen dat het een hoop informatie is en dat u misschien hier vragen bij kunt hebben. Neem gerust contact op met onze klantenservice en wij proberen u zo goed mogelijk te helpen

Social media

Social media

Houdt onze social media in de gaten voor onze nieuwste deals en producten